NATEČAJ ZA LOGOTIP PROJEKTA FINALNI IZBOR

Mednarodna žirija je opravila izbor logotipa projekta izmed petih logotipov, ki so jih šolski timi posameznih partneric izbrali za finalni izbor. Za logotip projekta je izbran predlog šole 2 EPAL KAVALAS iz Grčije.