Predstavitev

Projekt ERASMUS+ – strateška partnerstva – Ključni ukrep 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – Climate is Changing. Let’s Change Climate. Make Difference Together/Podnebje se spreminja. Spremenimo podnebje. Skupaj naredimo razliko. (CCLCCMDT).

Projekt je načrtovan za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Projekt želi spodbuditi dijake, da se popolnoma zavedajosvoje vloge v okolju, spoznajo okolje in težave povezane z netrajnostnim izkoriščanjem okolja (upravljanje naravnih virov, vpliv hrane na okolje, oneznaževanje, nastajanje odpadkov, spremembi ekosistemov … ). Cilji projekta so razviti občutljivost dijakov do okoljskih vprašanj, izobraževati o trajnosti in krožnem gospodarstvu, spremembi vedenja in življenjskega sloga, poglobiti znanje o zdravstvenem stanju na ozemlju ter o naravni dediščini ozemlja in tako omogočiti razvoj trajnostnega turizma. V času projekta bodo potekale številne izmenjave dijakov in učiteljev. V projekt so vključene šole Istituto Professsionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalita Alberghiera G. Falcone iz Giarre – Italija, Agrupamento de Escolas Romeu Correia iz Almadre – Portugalska, 2 Epal Kalas iz Kavale – Grćija, Lycee de Gascogne Hotellerie et Tourisme iz Bordeaux-a – Talence – Francija in naše šole.

Šolski tim: Nataša Valenčič-Pogačnik, Dejan Mužina, Nataša Cah, Tanja Šircelj, Kristina Glavina.